Сборник Экзаменационных Материалов по Белорусскому языку

Сборник Экзаменационных Материалов по Белорусскому языку.rar
Закачек 3520
Средняя скорость 7618 Kb/s

Сборник Экзаменационных Материалов по Белорусскому языку

Пераказ: Алені — Экзаменационные изложения и пересказы для 11 класса по белорусскому языку.

Спакваля туман асядаў, з лясных берагоў спадала яго белая начная коўдра. 3 усіх галасоў нам бліжэй сталі чуваць два. Яны ўсё блізіліся да нас, няўмольна збліжаліся паміж сабою, і гэта былі хвіліны, калі алені не ўладарылі ўжо над сабою, калі спрадвечны жывёльны інстынкт падначальваў іх адной стыхіі, адной немінучасці.

  • Зірніце на палоску. Дзе туман канчаецца, — пачуў я ціхі шэпт Сярожкі. — Плывуць.
  • Што? А-а-а. Ага.

Па тумане, як па белай малочнай рацэ, сапраўды плылі рогі аленя. Дзе туман збіраўся гусцейшы, яны як давалі нырца, але зноў вынырвалі з белай глыбіні, і тады відаць была ўся галава аленя, рашуча выцягнутая тупой храпай наперад. Часам алень спыняўся і, абдаўшы халодны луг прагавітым ровам, крыху пастаяўшы, плыў далей. Часам, спыніўшыся, ён не крычаў, а доўга стаяў моўчкі, пакуль сустрэчна не адгукаўся такі ж працяглы, з металічнай вібрацыяй голас. Туман у тым баку ляжаў радзейшы, і на самым узлессі я заўважыў сілуэт яшчэ аднаго аленя: ён неяк не рашаўся крануцца з месца і як бы хаваўся ад свайго праціўніка, але нарэшце зрушыў з месца, падпарадкаваўшыся законам лесу.

Неўзаметкі яны абодва нырнулі ў туман і замоўклі там, але праз кароткі час адтуль данёсся сухі, нібы дрэва аб дрэва, удар, яшчэ удар. яшчэ. Нешта цвёрдае шоргнула, нешта жывое мыкнула, рыкнула, і зноў: чах, чах, чах. — Чуеце? — шапянуў Сярожка. — Чуеце. Там біліся рагачы.

Спачатку да нас даносілася адно звонкае чахканне рагоў, за-тым туман асеў на траву, і мы ўбачылі над ім дзве рагатыя гала-вы, адну супраць другой. Алені дыхалі адзін аднаму ў самыя мысы, кожны чакаючы моманту, каб выгадна садануць рагамі саперніка, і вось каторы з іх улучыў такі момант: сухі ляскат данёсся зноў. Біліся спакваля, як прымерваючыся ці шкадую-чы сілы, і нарэшце ляскат заціх. Рагач, якога мы першым згледзелі і пачулі гэтай раніцай, доўга і зацята наступаў на свайго праціўніка. Той спачатку ўсё не паддаваўся, адно га-лавою пакручваў, каб вырваць рогі з палону. Ды сілы здалі: алень адарваўся пярэднімі нагамі ад зямлі, павіс у паветры і пачаў гнуцца ў дугу, затым злаўчыўся скокнуць убок, ірва-нуў галаву да самай зямлі, вызваліў усё ж рогі і, адбегшыся, стаў. Нейкі час, наліты ўжо не сілай, а злосцю, ён глядзеў на праціўніка і, напэўна, прызнаўшы сваё паражэнне, падаўся ў лес. А той вялізны рагач, горды перамогай, моўчкі, з высока ўзнятымі рагамі праводзіў яго да самага лесу, затым выцягнуў галаву наперад і на ўсю немалую сілу сваю абвясціў аб перамо-зе магутным, працяглым ровам. Можа, гэтак ён яшчэ раз вы-маньваў саперніка на бойку, ды пабіты ваяка недзе ў гушчары безгалоса залізваў раны.

Пачуўся дружны тупат лёгкіх на ногі самак. Яны беглі па сцежцы, якой сыходзіліся самцы, беглі ў той бок, адкуль на бойку прыйшоў пераможца. (425 слоў)

Утверждено Министерством образования Республики Беларусь от 20.02.2017 № 72

Издательство «Национальный институт образования». Обл. мягкая. 352 с. Ф. 60х84 1/16. 2017 г. ISBN 978-985-533-687-8

Сборник содержит тексты для изложений для учреждений общего среднего образования. Отдельные тексты сборника будут предложены на письменных экзаменах по русскому языку за период обучения на III ступени общего среднего образования, а также помогут учителям в организации контроля знаний учащихся в течение учебного года.

Рeцeнзенты:

  • кафедра русского языка филологического факультета Белорусского государственного университета (кандидат филологических наук, доцент В. Л. Леонович)
  • учитель русского языка и литературы квалификационной категории « учитель­-методист » государственного учреждения образования «Гимназия № 1 имени Ф. Скорины г. Минска» Л. А. Кушнерева

Учебно-методический комплекс по русскому языку предназначен для 9 класса учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения.

Русский язык. 9 класс

Учебное пособие для 9 класса учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения. Пособие выпущено Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь. Скачать

Русский язык. Изложения с дополнительными заданиями. 8—9 классы

Пособие подготовлено в соответствии с учебной программой для 8—9 классов учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения. Подробнее

  • new_soon>’date_new>»>

    Сборник материалов для выпускного экзамена по учебному предмету «Русский язык» за период обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования

    Сборник содержит тексты диктантов для учреждений общего среднего образования. Подробнее


  • Статьи по теме